Reiki en Seichem Healing

De term Reiki komt uit de Japanse woorden “Rei” en “Ki”. 
“Rei” betekent Universele en “Ki” staat voor levensenergie.

Deze universele levensenergie is overal om ons heen en is aanwezig in alles wat leeft.
Het is de essentiële energie waaruit wij bestaan.

Wat is reiki? 

Reiki is een methode waarbij gewerkt wordt met het sturen van deze kosmische energie, waarbij hemel en aarde-energie met elkaar wordt verbonden. Deze energie is niet ván ons maar stroomt dóór ons en is bedoeld om ons gevoel en ons bewustzijn te ontwikkelen.  We zijn in staat om bij onze geboorte deze energie vrij op te nemen en door te geven. 


Reiki is een geneeswijze die al eeuwen oud is en die iedereen bewust kan leren toepassen. Reiki zorgt ervoor dat tekorten aan  energie in ons lichaam worden opgelost zodat de natuurlijke balans werd wordt hersteld.  Waar Reiki stroomt wordt datgene wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat opgelost. Door handoplegging op pijnlijke plekken kunnen we de pijn uit die zones verminderen.

Het stimuleert het zelfhelend vermogen en iedereen kan Reiki toepassen. Zelfs het bekende helende “kusje erop” van mama werkt met dezelfde universele energie. Het is geen bijzondere gave waar mensen mee zijn geboren of een godsdienst. Door het sturen van de energie activeren we het zelfhelende vermogen van het lichaam.

Een Reiki behandeling geeft mensen een goed gevoel, alsof je lekker in de natuur zit te genieten van de zon met een warm briesje en op de achtergrond een kabbelend beekje met golven van energie.


De behandeling kan door iedereen anders ervaren worden. De ene voelt de energie als warmte of trillingen, de ander ziet de energie in kleuren en weer een ander merkt hier weinig van maar geeft zich over aan het vertrouwen.

Reiki als heelmethode

Reiki brengt de energie van de chakra’s en het energieveld rondom het lichaam in balans en vermindert fysieke en emotionele klachten. Het vitaliseert zowel lichaam als geest en een behandeling voelt als een liefdevolle warme afgifte van energie. Het bevordert je psychische en geestelijke groei en je leven krijgt een nieuwe kwaliteit. Met Reiki kan je heel veel kwalen behandelen, maar niet op iedereen zal de behandeling hetzelfde (gewenste) effect hebben.


Zo kan iemand langskomen voor een pijnlijke plek in het lichaam, maar doordat de emotionele onbalans groter is zal de energie van de Reiki behandeling daar als eerste naar toe gaan. Dit komt omdat de behoefte aan helende energie daar groter is en automatisch meer energie aantrekt.

Ook werkt het een stuk makkelijker als de persoon die behandeld wordt “open staat” voor de behandeling en dus niet al te sceptisch is. Hij of zij is immers diegene die bewust of onbewust de ontvangen energie zal sturen en zo de behandeling effectief maken.

Reiki zorgt ervoor dat de energiebanen vrijkomen zodat de energie weer vrij(er) kan stromen. Hierdoor kunnen mensen zich ondanks hun ziekte zich een stuk beter gaan voelen.


Hoewel Reiki zeker niet alle ziekten kan genezen, kan het wel de symptomen en pijn verlichten. Dus ook voor deze personen heeft Reiki een positieve werking. Reiki is niet bedoeld als vervanger van reguliere geneeswijzen, maar als een aanvulling hierop. Het kan de werking van medicijnen versterken en bijwerkingen verminderen. Het kan echter voorkomen dat er met Reiki minder geneesmiddelen nodig zijn (bijvoorbeeld bij insuline). Bespreek dit altijd met een (huis)arts die ervoor is opgeleid.

Reiki kan vooral erg nuttig zijn bij medische condities waar de traditionele geneeskunde weinig oplossingen biedt, zoals: allergieën, hoofdpijn, migraine, eczeem,jicht,  astma, en rugklachten, enz.

Wat doet een behandeling met Reiki?

Door Reiki geef jij je lichaam extra energie, waardoor jij minder stress, pijn of blokkades ervaart. Wat zijn de voordelen van een Reiki behandeling? Een Reiki behandeling helpt op lichamelijk, emotioneel en mentaal gebied. Je lichamelijke gezondheid gaat over hoe jouw lichaam aanvoelt.

De reiki therapeut maakt met zijn of haar handen de energieblokkades ongedaan door extra energie door het lichaam te laten stromen. De energie die gebruikt wordt is niet de persoonlijke energie van de therapeut, maar energie uit de kosmos.

Als alternatieve geneeswijze is reiki in de eerste plaats gebaseerd op de overdracht van energie tussen de therapeut en de cliënt. Reiki helpt vervelende aandoeningen te voorkomen of, in sommige gevallen, makkelijker te genezen. Het wil in geen geval de gebruikelijke geneeskunde vervangen, wél aanvullen en ondersteunen. 

Reiki wordt lang niet alleen gebruikt bij gezondheidsklachten, maar ook voor het verbeteren van onze levenskwaliteit.  Reiki is voor diegenen die erin geloven vooral een positieve en deugddoende ervaring. Het gaat daarbij niet zozeer om een behandeling, maar om een manier van leven om rust en evenwicht te vinden. 

Gezond

Een reiki behandeling is ook geschikt voor wie niet ziek is maar rust en ontspanning nastreeft. Tijdens de behandeling liggen patiënten ontspannen  

in makkelijke kledij op de behandeltafel. Je hoeft helemaal niets te doen, alleen te gaan liggen… en te genieten


De reiki-healer legt zijn of haar handen op verschillende plaatsen op ons lichaam. Die plaatsen komen overeen met onze zeven chakra’s. Die bevinden zich op of juist boven ons lichaam. De vrijgekomen energie stroomt vervolgens door ons lichaam.

Resultaten

Een reiki- behandeling zorgt voor de meest uiteenlopende reacties en resultaten zoals:

 • Een warm en heerlijk gevoel
 • Tintelingen in het ganse lichaam
 • Een ontspannen en rustig gevoel
 • Beter slapen
 • Soms hevig transpireren
 • Lawaaierige ingewanden


 • Een grote en onweerstaanbare drang om te praten
 • Een angstig gevoel
 • Verdriet, plotse boosheid of… vrolijkheid en uitgelatenheid
 • Het tijdig afbreken en afvoeren van giftige afvalstoffen
 • De werking van onze organen wordt extra gestimuleerd
 • Onze hormonen komen in evenwicht
 • Ons zelf genezend vermogen wordt bevordert


Nieuw evenwicht

Dankzij je herwonnen evenwicht moet je na een behandeling meestal meer naar het toilet. Allerlei eerder onschuldige nevenwerkingen kunnen wekenlang duren. De meerderheid van de patiënten zijn veel rustiger, slapen beter en voelen zich opgelucht. Een behandeling kan zowel bij de therapeut zelf als bij de patiënt worden uitgevoerd. 

Wat is Seichem? 

Seichem is kosmische helende energie die de 4 elementen bevat: Aarde (Reiki), Vuur (Sakara), Water (Sophi-el) en Licht/Lucht (Angelic Light). Reiki aardt alle andere helende energieën, Sakara doorbreekt energetische blokkades en werkt transformerend. Sophi-El werkt vooral op emotioneel vlak en Angelic Light trekt alle energieën waarmee gewerkt wordt op naar een hoger niveau en maakt ze krachtiger.

Seichem (uitgesproken als Say- Keem) is een Egyptisch woord dat verwijst naar iemands Godsenergie of vonk van de schepper die wij allen diep in ons dragen. Seichem werd in 1980 herontdekt door Patrick Zeigler toen hij Egypte bezocht en een bewustzijnsverruimende ervaring had toen hij de nacht doorbracht in de crypte (inwijdingskamer) in de Koningskamer van de Grote Piramide. Hij voelde een ongelooflijke angst, liet die los, zijn hart ging open en hij voelde zich verbonden met de Kosmos en met de Moeder Aarde. Dit is de ervaring die Patrick inwijdingen noemt en die hij kan doorgeven aan hen die er klaar voor zijn in groepsworkshops die hij nu SKHM noemt. 

Seichem is gebaseerd op en ontstaan uit dezelfde bron als Reiki. Tera-Mai Seichem werd door Boeddha aan Kathleen Milner gegeven en via Tera-Mai Seichem roepen we alle vier de elementen op en kanaliseren ze: Aarde, Vuur, Water en Lucht. 

De voordelen van Reiki-Seichem zijn eindeloos. Als je in principe gezond bent, helpt Seichem je om helder en in balans te blijven. Als bij u een ziekte is vastgesteld, u een verwonding heeft opgelopen, of als u onder een andere bron van stress terecht bent gekomen, helpt Seichem het natuurlijke genezingsproces en werkt het goed samen met de traditionele geneeskunde. 


 • Versnelt het fysieke genezingsproces omdat het het zelfgenezend vermogen van het lichaam versnelt.    
 • Brengt harmonie en evenwicht op alle niveaus    
 • Loslaten van stress en angst   
 • Verlicht pijn   
 • Opruimen van emotionele problemen en een verhoogd gevoel van welzijn.
 • Verbetering van intuïtie, creativiteit, geheugen en leren.   
 • Zorgt voor hernieuwde vitaliteit    
 • Helpt het lichaam zichzelf te reinigen van gifstoffen.  
 • Versterking van het immuunsysteem    
 • In evenwicht brengen van slaappatronen    
 • Verwijderen van verslavende patronen   
 • Verhogen van het bewustzijn van iemands zielsdoel en verbinding met het Goddelijke. 

Seichem kan worden gebruikt om spirituele, emotionele of fysieke problemen te overwinnen en is veilig voor mensen, dieren en planten. Het kan een effectieve vorm van helende therapie zijn voor een breed scala aan aandoeningen, waaronder - stressgerelateerde aandoeningen, zoals hoofdpijn en slapeloosheid, ernstige ziekten zoals coronaire hartziekten en kanker en emotionele problemen, zoals depressie, huidproblemen, lage immuniteit, chronische pijn.

Al deze elementaire stralen werken afzonderlijk of samen, afhankelijk van de behoeften van de cliënt, die zoveel van elke straal gebruikt als hij nodig heeft. Wanneer alle vier de stralen samenwerken, kan de negatieve energie zich nergens "verstoppen".
 

Tijdens een healing met Seichem stemt de healer zich dus niet af op één specifieke energie, maar op Seichem. Automatisch stromen de verschillende energieën afwisselend doorheen de healer, afhankelijk van wat de persoon die gehealed wordt op dat moment nodig heeft.
Volgens bepaalde bronnen is Seichem de oorspronkelijke Reiki-energie. 

REIKI - is het Aarde Element, dit kan ervaren worden als warm of koud net als het oppervlak van de aarde.  Kenmerken van de aarde-energie zijn die van aarding en fundering. Zonder de grondende en aardende eigenschappen van Reiki als basis kan geen enkel ander element worden gekanaliseerd. Reiki is fundamenteel voor alle andere elementaire geneeswijzen. Reiki harmoniseert en brengt het fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichaam weer in evenwicht.

SAKARA - Vuur Element, dit kan ervaren worden als een sprankelend of tintelend gevoel wanneer het gechanneld wordt, een beetje zoals kleine elektrische impulsen. Sakara werkt op het elektromagnetische veld rond het lichaam (de aura). Het "brandt" door blokkades heen, reinigt de chakra's.

SOPHI-EL - vertegenwoordigt het waterelement. Water wordt geassocieerd met de emoties en Sophi-El opent het hart om liefde en mededogen te voelen. Het reikt diep in de emoties om de kern van verstoringen te vinden. Het kan helpen bij het verwijderen van verslavingen en het vergroot het psychisch bewustzijn en de intuïtieve vermogens. Het wordt gevoeld als een zachte, pulserende koelte of intense ijzige kou.

LUCHT / ANGELISCH LICHT - is een tweevoudige straal, die zowel met het element lucht als met het engelenrijk werkt. Lucht wordt geassocieerd met communicatie, dus genezing van zowel het derde oog als de keelchakra's wordt versterkt. Zoals de naam al zegt, brengt Angelic Light een verbinding tot stand met de engelenrijken, waardoor het contact met engelen en hogere wezens wordt vergemakkelijkt. Het wordt gewoonlijk gevoeld als een lichte koele bries en vaak ervaren cliënten dat de healing wordt uitgevoerd zonder de handen van de healer.  Beoefenaar en cliënt ervaren vaak de aanwezigheid van Engelen.