Zielsregressie (Regressie Z)

Zielsregressie is verbinding leggen met je ziel. Je ervaart je plaats in het grotere geheel en je voelt je meer verbonden met alles en iedereen om je heen. Deze vorm van regressie werkt diep transformerend doordat indrukken in het tussenbestaan worden opgedaan. 

 Patronen en thema's die we levenslang kunnen ervaren en meedragen, en waar we nu nog nadelig mee worden geconfronteerd, worden verhelderd. Denk aan karmisch vastzitten met eigen thema's maar ook in relatie tot anderen in dit leven en in vorige levens. 


Deze vorm van regressie wordt ook wel Zielenreis of Spirituele Regressie genoemd. Het betreft een bijzondere regressie waarbij je vanuit een diepe trance verbinding maakt met jouw herinneringen en ervaringen als ziel. Alles zit in ons, alle kennis en wijsheid die je nodig hebt!

 Soms beseffen we - geleidelijk aan of als een donderslag bij heldere hemel - dat de gebeurtenissen in ons leven niet toevallig (kunnen) zijn. Er lijkt dan sprake van verwevenheid, een rode draad of thema, die de gebeurtenissen in ons leven met elkaar verbindt. Ook kan je het gevoel ervaren een volslagen vreemde al eens eerder te hebben ontmoet. Een herkenning van de energie, een herkenning op zielsniveau van een soulmate of zielsverwant. Een bovenpersoonlijk perspectief helpt ons dan om die gebeurtenissen helder te maken en de ontbrekende schakels te vinden.


Zielsregressie wordt ook wel een Zielenreis genoemd. Daarmee maak je een reis naar de oorsprong van je ziel. Je ervaart dan het bestaan tussen de levens in, in de zielenwereld. Zielsregressiesessies geven veel inzicht en antwoord op levensvragen, verborgen talenten en wie je nu werkelijk bent in het diepste van je ziel.

Transformerende werking

Een Zielsregressie is een prachtige manier om antwoorden te krijgen op jouw levensvragen. Je ervaart een diepe verbinding met wie jij werkelijk, in essentie bent, voorbij elk oordeel. Je gaat begrijpen wat maakt dat je leven is zoals het is, wat je talenten en mogelijkheden zijn en waar je bent in jouw ontwikkeling. Je gaat beseffen dat wij een onlosmakelijke eenheid vormen. De angst voor de dood zal verdwijnen. Het zijn sessies met een zeer positieve en krachtige, transformerende werking.

Tijdens deze regressies kan je diepgaande antwoorden krijgen op levensvragen als:

 • Wie ben ik?
 • Waarom ben ik hier op aarde? Wat is mijn levensdoel?
 • Waarom heb ik bepaalde ervaringen in mijn leven? Wat is daarvan de diepere betekenis?
 • Zijn er verbanden tussen dit leven en mijn vorige levens?
 • Wat mag ik leren van mijn relaties met mijn naasten?
 • Wat is mijn diepste hartenwens?
 • Hoe kan ik die verwezenlijken?
 • Wat houdt mij nog tegen om helemaal te leven vanuit mijn hart?
 • Wat zijn mijn talenten en mogelijkheden?
 • Wie is mijn gids?
 • Wie zijn mijn zielenmaatjes, mijn soulmates?
 • Wie is mijn tweelingziel? Wat hebben wij van elkaar te leren?
 • Welke levens hebben we samen gedeeld en welke lessen hebben we geleerd? Wat zijn de belemmeringen die ik of wij meedragen uit die vorige levens?


Als je ook dit soort vragen aan jezelf stelt en daar antwoord op wilt, is Zielsregressie een fijne en fascinerende manier om jezelf en je Ziel beter en dieper te leren kennen. Zodat je de puzzelstukken van je leven in elkaar kunt zetten waardoor je bewuster je eigen levenspad betreedt en volgt.

Door de zielsherinneringen krijg je inzicht in jouw levensweg en weet je weer wie je diep van binnen bent en hoe dat aansluit in je huidige leven. Je ziel wordt ‘blootgelegd’, puzzelstukjes vallen in elkaar. Je angst voor de dood zal verdwijnen en je zult een diepe innerlijke verbondenheid gaan voelen met jouw eigen ziel. Dit geeft een diep gevoel van vrede, liefde en blijdschap; een gevoel van thuiskomen en een begrijpen van jouw plaats en betekenis binnen het grote geheel.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je kan van te voren vragen bedenken die je tijdens de sessie beantwoord wil krijgen of je laat je meenemen in het moment en kijkt wat er zich op dat moment aandient. Als je gericht vragen wil stellen, neem dan even de tijd om daarover na te denken. Hoe duidelijker en specifieker de vragen, hoe duidelijker de antwoorden die je gaat krijgen. De vragen neem je mee op de dag van de sessie of kan je van te voren aan mij mailen.

Ik adviseer je geen koffie te drinken op de dag van de sessie. Koffie is opwekkend en kan de trancediepte verminderen. Gebruik ook liefst geen alcohol de avond van te voren. Als je contactlenzen draagt is het wellicht fijn die uit te doen. En na de sessie is het ook fijn de tijd te hebben alles te laten bezinken. Doe de rest van de dag rustig aan en plan niet te veel meer.

Tijdens de sessie beginnen we met een voorgesprek en nemen we de eventuele vragen door. Zijn deze helder en eenduidig? Onduidelijke vragen geven namelijk onduidelijke antwoorden. Tevens geef ik nog wat uitleg over het verloop van de zielsregressie. Vervolgens ga ik je middels een visualisatie in diepe ontspanning brengen, in een trance. En dan begint onze reis en kun je de antwoorden op je vragen gaan ontdekken.

Als "reisbegeleider" reis ik met je mee, zorg ik ervoor dat je ten allen tijde veilig bent en blijft. Maar het is jouw reis en jij hebt de leiding over wat je wil gaan ervaren en ontdekken. 

Ik volg jou, bewaak het overzicht en zorg dat je vragen aan bod komen. Wees nieuwsgierig en laat alle verwachtingen los. Het is een spannende en leuke ontdekkingsreis die je gaat maken! Weet dat tijdens de reis de herinneringen op verschillende manieren tot je kunnen komen: als beelden, ingevingen, woorden die je hoort, een weten, voelen, indrukken die je ervaart. Laat het maar op jouw manier tot je komen. Je krijgt precies de juiste gevoelens, ervaringen en indrukken die nu voor jou van belang zijn. Daar mag je op vertrouwen. Na de reis is er nog gelegenheid een en ander na te bespreken. 

In een Regressie Z-sessie wordt er gebruik gemaakt van Hypnose, Regressietherapie en Leven tussen Levens.


Zielsregressie is een zeer uitgebreide, spirituele reis door vorige levens en je zielenwereld. Je kunt bijzondere en onverwachte ontmoetingen hebben en ervaringen die werkelijk mind blowing kunnen zijn. We maken contact op zielsniveau.

Hypnose

Wat je kunt ervaren in een sessie is moeilijk te omschrijven. Eigenlijk moet je het zelf ondervinden. Je krijgt de ervaring die voor jou op dát moment nodig en belangrijk is.

Je gaat in een lichte hypnose, die precies goed is voor jou. Je blijft je volledig bewust van je omgeving en kunt daar nog steeds mee communiceren. Vanuit deze hypnose kun je contact maken met je gidsen en andere spirituele begeleiders op alle spirituele niveaus.

Regressie

In de regressie ga je naar vorige levens, waar je inzichten kunt krijgen en heling. Vanuit de regressie kunnen fysieke, mentale en emotionele klachten en patronen in het huidige leven begrepen worden. Deze oude pijnen laat je achter in dat betreffende leven. Belastende “lijntjes” in dit huidige leven, naar een eerder leven, kunnen hier doorgeknipt worden, zodat je er vrij van kunt zijn.

Leven tussen levens

In het leven tussen levens kun je o.a. ontdekken wie jij als ziel bent en voor jou belangrijke informatie krijgen. Je kunt op zielsniveau kennis en inzicht krijgen over waarom jij dit huidige leven en lichaam gekozen hebt. Downloads kunnen binnenkomen op het hoogste spirituele niveau.

Zielsregressie kan een fantastische ervaring zijn wanneer je:

 • jouw zielenopdracht wil ontdekken
 • wil ontdekken welke spirituele begeleiding jij hebt in dit leven
 • inzicht wil krijgen in jouw levensmissie
 • je persoonlijk en spiritueel wil ontwikkelen
 • kennis van jouw eigen ziel wil krijgen


Maar het kan ook inzichten en heling brengen wanneer je:

 • niet helpende denkpatronen en overtuigingen los wil laten
 • fysieke klachten los wil laten
 • inzicht wil krijgen in jouw persoonlijke omstandigheden in je huidige leven
 • helderheid wil hebben in situaties en keuzes die je gemaakt hebt in dit leven
 • je zelfbewustzijn wil ontwikkelen 


Een zielsregressie gaat over spirituele groei, dichterbij jezelf komen en contact maken met je ziel. Het is voor degenen die spiritueel bewust zijn en willen weten waarom ze hier op aarde zijn in dit leven. 


Een zielsregressie-sessie is voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling, maar is in principe voor iedereen toegankelijk.


Vraag jij je af wat jouw doel of missie hier op aarde is? En wil je in contact komen met jouw hogere bewustzijn? Dan is een zielsregressie iets voor jou.

Tijdens een zielsregressie maak je een reis door de zielenwereld, ook wel lichtwereld genoemd. De zielenwereld is de wereld waar ons echte thuis is en waar we zijn tussen onze incarnaties in. Deze wereld zijn wij vaak vergeten evenals wie onze zielenmaten zijn, onze persoonlijke spirituele gids of ons doel op aarde. Door opnieuw contact te maken met de zielenwereld voelen wij onze oorsprong sterker en kunnen we vaak met meer vertrouwen, levenskracht en vitaliteit onze weg vervolgen en zijn we in staat tot het maken van keuzes vanuit vrijheid en verbondenheid.

Deze methode is ontwikkeld door Michael Newton, een Amerikaanse hypnotherapeut, en wordt ook wel Life Between Life (LBL) therapy of Spirituele Regressies genoemd.


Michael Newton is zich gedurende een groot deel van zijn carrière gaan bezig houden met wat er in het tussen-bestaan tussen levens in gebeurt. Veel mensen willen graag antwoord op de vragen die met de zin van het leven te maken hebben zoals: weten en ervaren waar zij vandaan komen, waarom ze hun ouders hebben gekozen, wat hun doel in het leven is. Hij gebruikt heel diepe trance om mensen daarmee in contact te laten komen. Tot zijn verbazing bleek dat het er in het tussen-bestaan, de spirituele wereld, heel georganiseerd kan toegaan. Er is een bepaalde structuur in de ervaring in die ‘wereld’, die in vrijwel alle sessies is terug te vinden. Zo komen mensen in contact met hun gidsen en zielengroep, krijgen ze inzicht in hun levensdoel(en) en krijgen ze bij de wijzen antwoord op hun levensvragen. Ook kunnen ze inzicht krijgen in wat ze in eerdere levens meegemaakt hebben. 


Wat is het tussenbestaan?

Het tussenbestaan is de fase tussen levens in waar je voorbereidingen treft om te incarneren en waarin je je begeeft na het sterven. In dit tussenbestaan word je diep bewust van je zielsaanwezigheid en de keuzes die je gemaakt hebt zoals:


Welke zielen (familie, vrienden, kennissen, andere mensen enz.) kies ik uit om mee te leven en van te leren, welke levenstaken heb ik uitgekozen, welke samenhang is er met vorige levens, welke karakterkenmerken neem ik mee, wie zijn mijn gidsen, heb ik een hoofdgids, waarom maak ik nu juist deze lichaamskeuze en welke voorbereidingen trof ik allemaal nog meer om te incarneren in dit leven nu? Aan welke thema's wil ik gaan werken?


In het tussenbestaan ontdekken en ervaren we onze eigen vorige levens, onze zielengroep, onze thema's, onze gidsen en begeleiders, onze verdere ontwikkelingen in verschillende sferen en onze voorbereidingen naar een nieuwe incarnatie met wederom een nieuwe levensplanning.


De effecten van een zielsregressie zijn diep transformerend. Er ontstaan meer inzichten en vertrouwen in thema's zoals leven en dood, eigen karmische thema's en relaties, onze zielengroep, gidsen en onze levenstaak. Bovenal kunnen we via ervaringen tijdens en na een zielsregressie komaf maken met patronen en thema's die ons nu in de weg zitten.

Een losse deep dive zielsregressie-sessie duurt ongeveer drie en een half uur, waarin eerst een algehele gronding- en ontspanningstechniek plaatsvindt zodat je stevige geaard en ontspannen de sessie kan beginnen. Daarna volgt verdieping om je voor te bereiden op het tussenbestaan. We sluiten af met een nabespreking. De audio-opname wordt nadien ter beschikking gesteld. Op basis van de inzichten en resultaten van de sessie wordt er nadien ook een op maat gemaakte hypnose audio van +/- 20 min. gemaakt (inbegrepen in de kostprijs).


Zielsregressie bevindt zich op een diep zielsniveau waardoor er een diep weten ontstaat over je afkomst en de reden van jouw incarnatie. Als je Zielsregressie wilt volgen is het raadzaam dat je bekend bent met persoonlijke groei.
 

1 losse deep dive zielenreis van +/- 3,5 uur kost € 350 incl. btw


Wil je alle mogelijke opties verkennen in jouw eigen zielentuin? Zowel in de eerste (waar je een praatje kan maken met jouw gids, een overleden dierbare,... maar ook kan terugreizen naar vorige levens om antwoorden en inzichten te krijgen of je zielenboek kan raadplegen), als in de hogere laag van jouw zielenheiligdom (waar je jouw zielsfamilie ontmoet, inzichten opdoet in - karmische - lessen of de Heilige Hoge Raad kan raadplegen om een antwoord te krijgen op jouw levensvragen)? Dan is deze ware belevenis ook te boeken in een traject van 4 sessies van telkens 2,5 uur (incl. voor- en nabespreking, opvolging na 1 week en persoonlijke hypnose audio van 20 min.) verspreid over 8 weken aan € 840 incl. btw. (Mogelijk om deze per sessie te betalen via bestendige opdracht.)

Voorafgaand aan zielsregressie krijg je "huiswerk" met een aantal vragen, zoals:

 • Wat zijn jouw verwachtingen?
 • Is er sprake van een rouwproces?
 • Heb je voldoende levenservaring opgedaan?
 • Welke vragen wil je graag stellen tijdens de sessie?