Relaxatietherapie

Meer en meer hebben we behoefte aan ontspanning, onthaasting en leven in het hier en nu. Stress, spanningen en presteren staan centraal in onze maatschappij, waardoor we vaak op onze lichamelijke en emotionele reserves teren. Relaxatietherapie kan daarop een antwoord bieden. 

Wat is relaxatietherapie?

Relaxatietherapie is een vorm van therapie die je leert lichamelijk en mentaal tot rust te komen. Daarbij gaat het om verlichting van de stress en spanningen op het moment van de sessie, maar je wordt ook aangespoord om te evolueren naar een meer permanente staat van kalmte.

De capaciteit tot zelfzorg is één van de uiteindelijke doelen in relaxatietherapie, zodat je zelf in staat wordt te ontspannen wanneer nodig of om te gaan met stressvolle situaties.

Daartoe gebruikt relaxatietherapie diverse oefeningen en (lichaamsgerichte) technieken, zoals bijvoorbeeld actieve en passieve relaxatie, ademhalingsoefeningen, lichaamsbeweging, ontladen van trauma volgens Peter Levine, aanraking, visualisatie en meditatie, klank-, geur- en andere prikkels.

Relaxeren is niet enkel op fysiek niveau, maar pakt ook zoveel mogelijk de bron van de stress aan. Ik onderscheid 2 vormen van relaxatie. 


Ontladen van tijdelijke overprikkeling: deze vorm van relaxatie is van toepassing bij acute stress, plotse wendingen in het leven die te overweldigend zijn. 


Systematische aanpak naar innerlijke rust: hier worden vooral chronische stress en overspanning aangepakt, vooral met het doel herhaling te voorkomen. Belangrijk is te herkennen wanneer trauma de ontspanning verhindert. 

Relaxatietherapie richt zich op het verlichten van stress gerelateerde klachten. Omdat de stress aan de basis ligt van heel wat mentale en lichamelijke problemen, heeft relaxatietherapie bij heel wat klachten positieve effecten.

Daarnaast werkt de relaxatietherapeut aan een gezonde ademhaling, lichaamshouding en lichaamsbewustzijn en leer je op een constructieve manier om te gaan met je gedachten (bijv. bij piekeren of negatief denken). 

 Werken op 4 vlakken van stress 

Niet alle stress is hetzelfde. Stress kan verschillende oorzaken hebben, relaxatie zal dan ook de “gepaste” vormen moeten aannemen om effectief te zijn.

  • fysieke stress kan ontstaan door bv een slechte houding, een slechte stoel, veel omgevingsgeluid…
  • emotionele stress kan ontstaan door inwerken op schuldgevoel, creëren van spanningen, onverwerkte emoties of rouwprocessen…
  • mentale stress of piekeren ontstaat meestal door niet op te lossen problemen en irrationele authoriteit
  • sociale stress of pestgedrag, verantwoordelijkheidsgevoel, reddersrol… kunnen zwaar wegen

Elke vorm heeft een andere aanpak nodig.