Het Vrouwencirkel Manifesto

De basis van elke vrouwencirkel

Cirkelen is een eeuwenoud ritueel. Met de vrouwencirkels stappen we in een traditie die verankerd zit in de geschiedenis van de mensheid. Het delen van verhalen rond een vuur. Het doorgeven van een praatstok of -steen. Het midden dat ons verbindt met een groter geheel.

Een vrouwencirkel werkt niet zomaar, als vanzelf. Er is één en ander nodig om dat goed te laten functioneren, zo’n groepje cirkelende vrouwen bij elkaar.   Een sfeer van vertrouwen creëren, een passende mix van speelsheid én sérieux bewerkstelligen, grenzen respecteren en elkaar zachtjes uitdagen, dat zijn geen alledaagse dingen. En wél mede-ingrediënten van een krachtige cirkel. 

Daarom hebben we afspraken die de basis vormen van elk cirkel-gebeuren. Deze kernwaarden zorgen voor kwaliteit en veiligheid binnen onze vrouwencirkels.

  • Kom zoals je bent – wees oprecht en trouw aan wat er gaande is van binnen – alle maskers mogen af, je hoeft hier geen punten te scoren, je mag hier gewoon hélemaal ongegeneerd jezelf zijn
  • Evenwaardigheid – elk van ons is even waardevol, allemaal lerend in dit leven – goeroeschap daar doen we niet aan mee. Iedereen krijgt de ruimte en tijd om haar zegje te doen, op hoogst eigen wijze
  • Luisteren doen we met volle aandacht en een open hart, verwonderd en curieus naar de unieke wijsheid & schoonheid van elke vrouw
  • Oordelen, kritiek, goeie raad of betutteling: not  – We laten het achterwege omdat we heilig geloven in de draag- én de veerkracht van elke vrouw
  • Privacy is kostbaar –  wat je hier vertelt of wat je hier hoort, blijft in de cirkel. Bij ons zijt gij -en uw verhaal- veilig
  • Twinkeling, speels en licht. We love joy, sparkles en spicyness! 
  • Down to earth. Omdat we al zoveel tijd doorbrengen in ons hoofd. En er zoveel wijsheid huist in ons vrouwenlijf. In alle eenvoud aanwezig zijn in je lichaam, hier en nu, geaard